• Adres Al. Armii Krajowej 20, 35-307 Rzeszów
  • Email kontakt@hoteleplus.pl
  • Telefon +48 797 484 283

O Hotelach Plus

Hotele Plus to sieć indywidualnych hoteli i restauracji z całej Polski, która istnieje na rynku od 2013 roku. Program powstał na bazie ponad dwudziestoletniego doświadczenia w branży hotelarskiej. Ideą programu jest wsparcie właścicieli i managerów obiektów hotelowych, udostępnienia know-how i wykorzystanie potencjału współpracy w jednej grupie.

Dzięki przynależności do sieci, właściciele obiektów mogą korzystać z rabatów i ofert w grupie zakupowej, mają dostęp do szerokiej bazy wiedzy i dokumentów niezbędnych w codziennej działalności w branży hotelarskiej  i gastronomicznej, mogą korzystać z szerokiej oferty szkoleń i konsultacji branżowych i wielu innych możliwości.

Program Operacyjnego Wsparcia  ma charakter otwarty tzn. nie ma zobowiązań, ani rygorów spełniania określonych kryteriów czy standardów – tym różni się od innych programów obecnych na rynku. Naszym założeniem jest wsparcie właścicieli i osób zarządzających obiektami hotelowo – gastronomicznymi. Uczestnicy programu mogą korzystać z dowolnie wybranych korzyści, które oferujemy.

 

Wspólna grupa zakupowa – specjalne warunki, najlepsze ceny i bonusy dla hoteli uczestniczących w programie.

Dostęp do atrakcyjnych szkoleń, warsztatów i usług consultingowych w niskich cenach.

Certyfikat przynależności do programu oraz możliwość posługiwania się logotypem Hotele Plus.

Możliwość wymiany informacji i usług w ramach obiektów i partnerów Hoteli Plus

Wspólne działania operacyjne i promocyjne z Partnerami Biznesowymi

Współpraca z uczelniami, szkołami wyższymi i branżowymi

Współpraca z czasopismami i portalami branżowymi

Wymiana usług marketingowych pomiędzy hotelami

Dostęp do bazy wzorów dokumentów, umów, protokołów oraz opinii ekspertów, w tym radców prawnych.